Aktivitetskalender høst 2020

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

UTGÅR Fest med pizza Alle Disen gård, 17:30 – 19:30 Uten instrument
12.-13.september  Seminar for Disen Strings Småstryk, aspiranter og hovedorkester Disen skole, 10 – 14:30 begge dager Kortere dag for Småstryk
10.-11. oktober UNOF-seminar Valgfritt, egen påmelding  Se UNOF-påmelding  
26. november Kammeraften Alle (småstryk, aspiranter, hovedorkester og ungdomselever) Grefsen Menighetshus kl 17:30 – 19:30  
Desember Bydelens Julekonsert Hovedorkester Grefsen Kirke Dato ikke klar
Desember Julekonsert Grefsenhjemmet Aspirantorkester Grefsenhjemmet Dato ikke klar
Desember Disen skoles Julegudstjeneste Hovedorkester Grefsen kirke Dato ikke klar