Aktivitetskalender høst 2018

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

14.-15. september Seminar Vikingbarokk Hovedorkester, påmeldte aspiranter Engebråten skole (Tid: se egen info) Ta med: Mat og drikke.
20. september Fest med pizza Alle Disen gård
27.-28. oktober Seminar med Grefsen og Bjølsen Rekrutter, aspiranter(gjerne inkludert de som er med på vikingbraokk) Disen skole
30. oktober Konsert Grefsenhjemmet Aspiranter Grefsenhjemmet Tidspunkt: ca. som for en vanlig orkesterøvelse
10. november Seminar Vikingbarokk Hovedorkester, påmeldte aspiranter Engebråten skole (Tid: Se eget skriv) Ta med: Mat og drikke.
11. november Konsert Vikingbarokk Hovedorkester, påmeldte aspiranter Konserthuset (Tid: Se eget skriv)
29. november Kammeraften Alle Engebråten skole
x. desember Konsert Grefsen kirke Hovedorkesteret Grefsen kirke