Aktivitetskalender høst 2022

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

September høstfest Disen Gård (Sosial kveld) (ikke bekreftet)  Alle Disen gård,  Uten instrument
September  Bass og Celloseminar  Cellister  TBA kun for cellister og bassister
22. – 23. oktober Folkemusikkseminar med Grefsen Strykeorkester  Alle  TBA  
27.oktober Aspirantenes Halloween konsert  Aspirantene TBA  
November (uke 47) Kammerkonsert Alle TBA  
8. desember Aspirantenes julekonsert i Grefsen kirke  Aspirantorkester Grefsen kirke   
Lørdag i desember Bydelenes julekonsert i Grefsen kirke Hovedorkester Grefsen kirke