Undervisning

I Disen Strings deler vi elevene inn i tre grupper. Først blir man medlem av Småstryk, deretter Aspirantorkester og til slutt Hovedorkester. Overgangene skjer i en kombinasjon av alder og ferdighetsnivå. Småstryk har hovedsakelig individuell undervisning en gang i uken, foruten enkelte seminarer og konserter. Ved deltakelse i aspirant- og hovedorkester er det to øvelser i uken; én der eleven får undervisning av fagpedagog i sitt instrument og én der eleven spiller sammen med orkesteret. Musikkpedagogene og dirigenter kommer fra Kulturskolen i Oslo, og det etterstrebes at undervisningen foregår i skolens AKS-tid.

Individuell undervisning

Her blir eleven kjent med sitt instrument, noter, toner (gehør) og fingersetting. Mestring skaper spilleglede, derfor får eleven i lekse å øve seg til neste time. Hver elev blir kontaktet av sin fagpedagog som avtaler tidspunkt for individuell undervisning.

Orkester

Orkesteret er den arenaen der elevene møtes for å spille sammen, øver på de samme sangene og følger dirigentens instruksjoner. Det er dirigenten for orkesteret som avtaler tidspunkt for orkesterundervisningen.

Foruten om de ordinære øvelsene i uken blir alle samlinger, aktiviteter og konserter innkalt til via Spond.

Våre instruktører fra Oslo kulturskole:

Kjersti Brander er dirigent for hovedorkesteret og underviser i fiolin og bratsjSkjermbilde 2017-12-22 kl. 11.09.26
Mer info om Kjersti
E-post: kjersti.brander@kul.oslo.kommune.no, telefon: 97 66 45 63

Ingrid Åsen Godøy er dirigent for aspirantorkesteret og underviser i fiolin: ingrid.godoy@kul.oslo.kommune.no, telefon: 95 11 65 43

Camilla Rognes, underviser i fiolin,                                                                                          Camilla.rognes@kul.oslo.kommune.no, telefon:

Silje Marie Bugjerde Bagge underviser i fiolin
E-post: silje.bagge@kul.oslo.kommune.no, telefon: 45 25 51 03

Bård Bosrup underviser i cello
E-post: bosrup@gmail.com, telefon: 472 59 286

Vi tilbyr også undervisning i kontrabass – ta kontakt for mer info om dette!

INSTRUMENTER/UNDERVISNINGSMATERIELL

Semesteravgiften dekker leie av instrument i passende størrelse fra Disen Strings. Strykeinstrumenter er skjøre instrumenter. Eleven har ansvaret for at instrumentet holdes i spillbar stand og at det leveres tilbake i samme forfatning som da eleven fikk instrumentet. Disen Strings har ikke kollektiv forsikringsavtale for instrumentene. Vi viser til informasjonsskrivet «Kjekt å vite om instrumentene våre» for vedlikehold av strykeinstrumenter og råd for å unngå skade.

Noter vil i stor utstrekning deles ut under øvelsene, men eleven må selv kjøpe noter til undervisningen hvis instruktøren anmoder om dette. De nødvendige noter skal medbringes til undervisningen. Notestativ finnes i øvingslokalene. Vi anbefaler at eleven har eget notestativ hjemme.

Vi vil legge til rette for at det skal være moro å spille i Disen Strings. Husk at spillegleden blir større dersom man er flink til å øve, gjerne litt hver dag. Undervisningen skal tilrettelegges på en slik måte at den enkelte elev opplever spillingen som lystbetont, interessant og noe man ønsker å prioritere. Vi ønsker at den enkelte elev skal få utvikle sine musikalske evner og bli møtt på sitt ferdighetsnivå.

Råd for å unngå skade på instrument: 

  • Fiolinen eller celloen til barnet ditt kan lett ødelegges av for eksempel temperatursvingninger, eller ved slag eller annen uforsiktig håndtering.
  • Ikke utsett instrumentet for store temperatursvingninger. Hvis instrumentet har vært ute i kulden, må det tempereres sakte. La instrumentet stå urørt i kassen i minimum 30 minutter før kassen åpnes. Dette er fordi rask oppvarming lager kondens som igjen skader instrumentet, for eksempel ved at det blir sprekkdannelser.
  • Ikke la instrumentet stå rett over varmekabler eller nær annen varmekilde pga. fare for sprekkdannelser.
  • Ikke la instrumentet stå rett under åpent vindu.

Vedlikehold av instrument:

  • Hårene i buen må settes inn med harpiks etter behov. Det er ikke nødvendig å bruke harpiks hver gang man spiller. Husk å tørke bort overskudd av harpiks fra strenger og selve fiolinen. Ha gjerne en myk fille til dette formålet liggende i kassen.
  • Hårene på buen skal alltid slakkes før buen legges tilbake i kassen. Dette gjøres ved å løsne skruen til man ser at trådene blir slappe. Unngå å ta på hårene i buen. Dette fordi fett fra fingrene ødelegger buen. Hårene stammer forresten fra ekte hestehaler.
  • Hvis det er et løst hår på buen skal dette ikke nappes ut, men klippes bort. Ellers vil de andre hårene løsne mye lettere.
  • De som har skumgummipute festet med en strikk under fiolinen, må huske å løsne denne når fiolinen legges i kassen. Ellers blir fiolinen klemt.

VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTER

Kontakt instruktøren dersom du har andre spørsmål om instrumentet.