Undervisning

Orkesterøvelser: 

  • Hovedorkesteret øver mandager kl. 15:00-16:30 på musikkrommet
  • Aspirantorkesteret øver tirsdager kl. 14:15-15.30 på musikkrommet

Våre instruktører fra Oslo kulturskole:

Kjersti Brander er dirigent for hovedorkesteret og underviser i fiolin og bratsjSkjermbilde 2017-12-22 kl. 11.09.26
Mer info om Kjersti
E-post: kjersti.brander@kul.oslo.kommune.no, telefon: 97 66 45 63

Silje Marie Bugjerde Bagge er dirigent for aspirantorkesteret og underviser i fiolin
E-post: silje.bagge@kul.oslo.kommune.no, telefon: 45 25 51 03

Mary-Janine Rastau underviser i fiolin
E-post: marye_4ever@yahoo.com, telefon: 96 74 55 19

Bård Bosrup underviser i cello
E-post: bosrup@gmail.com, telefon: 472 59 286

Vi tilbyr også undervisning i kontrabass – ta kontakt for mer info om dette!

INSTRUMENTER/UNDERVISNINGSMATERIELL

Semesteravgiften dekker leie av instrument i passende størrelse fra Disen Strings. Strykeinstrumenter er skjøre instrumenter. Eleven har ansvaret for at instrumentet holdes i spillbar stand og at det leveres tilbake i samme forfatning som da eleven fikk instrumentet. Disen Strings har ikke kollektiv forsikringsavtale for instrumentene. Vi viser til informasjonsskrivet «Kjekt å vite om instrumentene våre» for vedlikehold av strykeinstrumenter og råd for å unngå skade.

Noter vil i stor utstrekning deles ut under øvelsene, men eleven må selv kjøpe noter til undervisningen hvis instruktøren anmoder om dette. De nødvendige noter skal medbringes til undervisningen. Notestativ finnes i øvingslokalene. Vi anbefaler at eleven har eget notestativ hjemme.

Vi vil legge til rette for at det skal være moro å spille i Disen Strings. Husk at spillegleden blir større dersom man er flink til å øve, gjerne litt hver dag. Undervisningen skal tilrettelegges på en slik måte at den enkelte elev opplever spillingen som lystbetont, interessant og noe man ønsker å prioritere. Vi ønsker at den enkelte elev skal få utvikle sine musikalske evner og bli møtt på sitt ferdighetsnivå.

Råd for å unngå skade på instrument: 

  • Fiolinen eller celloen til barnet ditt kan lett ødelegges av for eksempel temperatursvingninger, eller ved slag eller annen uforsiktig håndtering.
  • Ikke utsett instrumentet for store temperatursvingninger. Hvis instrumentet har vært ute i kulden, må det tempereres sakte. La instrumentet stå urørt i kassen i minimum 30 minutter før kassen åpnes. Dette er fordi rask oppvarming lager kondens som igjen skader instrumentet, for eksempel ved at det blir sprekkdannelser.
  • Ikke la instrumentet stå rett over varmekabler eller nær annen varmekilde pga. fare for sprekkdannelser.
  • Ikke la instrumentet stå rett under åpent vindu.

Vedlikehold av instrument:

  • Hårene i buen må settes inn med harpiks etter behov. Det er ikke nødvendig å bruke harpiks hver gang man spiller. Husk å tørke bort overskudd av harpiks fra strenger og selve fiolinen. Ha gjerne en myk fille til dette formålet liggende i kassen.
  • Hårene på buen skal alltid slakkes før buen legges tilbake i kassen. Dette gjøres ved å løsne skruen til man ser at trådene blir slappe. Unngå å ta på hårene i buen. Dette fordi fett fra fingrene ødelegger buen. Hårene stammer forresten fra ekte hestehaler.
  • Hvis det er et løst hår på buen skal dette ikke nappes ut, men klippes bort. Ellers vil de andre hårene løsne mye lettere.
  • De som har skumgummipute festet med en strikk under fiolinen, må huske å løsne denne når fiolinen legges i kassen. Ellers blir fiolinen klemt.

VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTER

Kontakt instruktøren dersom du har andre spørsmål om instrumentet.