Disen Strings

Disen Strings er strykeorkesteret på Disen skole. Orkesteret teller om lag 50 elever fordelt på fiolin, bratsj og cello. Orkesteret har som mål å skape musikkglede gjennom samspill, individuell utvikling og mestringsfølelse. Derfor er orkesterets fellesøvelser vel så viktig som individuell undervisning. Ikke bare lærer elevene seg sitt instrument, men de lærer å lytte til hverandre, følge dirigentenes instruksjoner og vil oppleve at man sammen kan utgjøre en helhet. Elevene vil oppleve stor utvikling og mestring – og for hvert år de er medlem av Disen Strings kan de stolt motta sin årsmedalje.

Undervisningen foregår på Disen skole og pedagogene fra Kulturskolen i Oslo etterstreber at undervisningen avholdes i AKS-tiden. En gang i uken undervises elevene enten i små grupper eller individuelt. Når elevene begynner i aspirant- eller hovedorkester har de i tillegg én samling i uken der orkesteret har øvelse sammen.

Orkesteret avholder også ulike konserter og seminarer gjennom året. Seminarene går ofte over en eller to dager, og er en musikalsk vitamininnsprøytning – elevene flytter gjerne ferdighetsnivået sitt flere hakk på disse samlingene. Når elevene holder konserter får de forsøkt seg på å stå på scenen – og ikke minst ta imot ruvene applaus fra publikum.

 

Følg Disen Strings på Facebook

Konserter og arrangementer 

Det arrangeres flere faste arrangementer og konserter i løpet av året. Å delta på slike arrangementer er en viktig del av medlemskapet i Disen Strings. Vi har tradisjon for å reise på en overnattingstur tidlig på våren. Det arrangeres helgeseminar og konsert sammen med bl.a. Grefsen strykeorkester. Ved juletider deltar vi på bydelens julekonsert i Grefsen kirke. I mars spiller vi sammen med mange hundre andre musikanter i Oslo konserthus under «Musikkskolens uke» i regi OMK. De siste årene har vi besøkt Oslo Filharmonien i Oslo Konserthus. Vi spiller på 17. mai under ettermiddagsarrangementet ved Disen skole, og de siste årene har vi spilt i borgertoget ned til Disen skole. To ganger i året arrangerer Disen Strings kammeraften som avslutning på semesteret. Her inviteres familie og besteforeldre til å høre elevene spille egne musikkstykker fra den individuelle undervisningen, og elevene mottar medalje for hvert år de har vært medlemmer. Det er servering av kaker og loddsalg til inntekt for Disen strings. Opplysninger om arrangementene vil til enhver tid ligge tilgjengelig i aktivitetskalenderen som du finner på orkesterets hjemmeside.

Økonomi

Eleven betaler en egenandel (semesteravgift) to ganger i året, i starten av hvert semester. Disen Strings er et foreldredrevet tilbud. Finansiering av tilbudet skjer delvis gjennom semesteravgiften og delvis med offentlig støtte via De Unges Orkesterforbund (UNOF). I tillegg søker vi midler fra diverse organisasjoner og fra Nordre Aker bydel. Utgiftene er i hovedsak knyttet opp mot betaling av lærertjenester og innkjøp av instrumenter. Gjennom Oslo musikk- og kulturskole får vi subsidierte lærertjenester.

Grasrotandel

Husk at du kan gi din grasrotandel til orkesteret via Norsk tipping.

Siste innlegg