Velkommen til Disen strings / Disen strykeorkester

Om oss

Disen Strings er et foreldredrevet strykeorkester etablert i 2001, i tilknytning til Disen skole, og teller i dag ca 50 medlemmer. De fleste medlemmer er elever ved Disen skole, men vi har også noen elever på ungdomsskolen som er tilknyttet orkesteret. Vi samarbeider med strykeorkestrene på Grefsen og Kjelsås skole, og det er også faste arrangementer sammen med andre strykeorkestere i Oslo i regi av Oslo musikk- og kulturskole (OMK).

Følg Disen Strings på Facebook

Om undervisningen

Vi tilbyr undervisning i fiolin, bratsj, cello og kontrabass i øvingslokaler på Disen skole. Våre instruktører er ansatt ved Oslo musikk- og kulturskole. Undervisningen gis på skolen til dels i Aktivitetsskole-tiden / etter skoletid, og til dels på kvelden. Elevene undervises enkeltvis eller i grupper på to-tre en gang per uke. Etter 1- 1,5 år starter elevene i Aspirantorkesteret, og avanserer siden til Hovedorkesteret. Det vil etter behov kunne dannes andre orkestersammensetninger som for eksempel kammergrupper. Opptak til orkestrene skjer på bakgrunn av alder og bedømmelse av spilleferdigheter og modenhet. Det vil kunne skje at elever som starter sammen ikke alltid tas opp i orkesteret samtidig. Individuell undervisning gis alle medlemmer hele den tiden de er medlemmer i Disen Strings. Man vil få undervisning alene, eller sammen med en til flere andre elever, en gang i uken i tillegg til orkesterøvelsen.

Konserter og arrangementer 

Det arrangeres flere faste arrangementer og konserter og i løpet av året. Å delta på slike arrangementer er en viktig del av medlemskapet i Disen Strings. Vi har tradisjon for å reise på en overnattingstur tidlig på våren. Det arrangeres helgeseminar og konsert sammen med bl.a. Grefsen strykeorkester. Ved juletider deltar vi på bydelens julekonsert i Grefsen kirke. I mars spiller vi sammen med mange hundre andre musikanter i Oslo konserthus under «Musikkskolens uke» i regi OMK. De siste årene har vi besøkt Oslo Filharmonien i Oslo Konserthus. Vi spiller på 17. mai under ettermiddagsarrangementet ved Disen skole, og de siste årene har vi spilt i borgertoget ned til Disen skole. To ganger i året arrangerer Disen Strings kammeraften som avslutning på semesteret. Her inviteres familie og besteforeldre til å høre elevene spille egne musikkstykker fra den individuelle undervisningen, og elevene mottar medalje for hvert år de har vært medlemmer. Det er servering av kaker og loddsalg til inntekt for Disen strings. Opplysninger om arrangementene vil til enhver tid ligge tilgjengelig i aktivitetskalenderen som du finner på orkesterets hjemmeside.

Økonomi

Eleven betaler en egenandel (semesteravgift) to ganger i året, i starten av hvert semester. Disen Strings er et foreldredrevet tilbud. Finansiering av tilbudet skjer delvis gjennom semesteravgiften og delvis med offentlig støtte via De Unges Orkesterforbund (UNOF). I tillegg søker vi midler fra diverse organisasjoner og fra Nordre Aker bydel. Utgiftene er i hovedsak knyttet opp mot betaling av lærertjenester og innkjøp av instrumenter. Gjennom Oslo musikk- og kulturskole får vi subsidierte lærertjenester.

Grasrotandel

Husk at du kan gi din grasrotandel til orkesteret via Norsk tipping.

Siste innlegg