Disen Strings

Har du lyst til å lære deg et instrument og spille i et orkester? 

Meld deg inn her og vi kontakter deg så fort som mulig.

Om Disen Strings

Disen Strings er strykeorkesteret på Disen skole. Vi tilbyr elevene undervisning på fiolin, bratsj og cello i øvingslokaler på Disen skole, og pedagogene fra Kulturskolen i Oslo etterstreber at undervisningen avholdes i AKS-tiden. Orkesteret har som mål å skape musikkglede gjennom samspill, individuell utvikling og mestringsfølelse. Derfor er orkesterets fellesøvelser like viktige som individuell undervisning. Ikke bare lærer elevene å spille et instrument, men de lærer å lytte til hverandre, følge dirigentenes instruksjoner og opplever at man kan være kreative og få til musikk sammen.

Orkesteret er delt i underorkestre etter hovedsakelig alder:
• Småstryk
• Aspirantorkester
• Hovedorkester
• Engebråten ungdomsstrykere

En gang i uken får alle elevene undervisning individuelt eller i små grupper. Elevene starter som småstrykere og de går ikke i orkester, men noen ganger i året samles de til småstryksamlinger. Etter cirka ett år med spilletimer får de plass i aspirantorkesteret. Der spiller de i cirka 2 år før de går videre til hovedorkesteret. Etter jul i 7.klasse får elevene tilbud om å begynne i Engebråten ungdomsstrykere. Elevene som går i et av orkestrene har orkesterøvelse en gang i uka i tillegg til undervisning individuelt eller i grupper.  Repertoaret til orkestrene er variert, og de spiller både folkemusikk, klassisk musikk og filmmusikk.

Disen Strings har flere seminarer i løpet av året. Seminarene går ofte over en eller to dager, og er både en musikalsk og sosial vitamininnsprøytning. Elevene flytter gjerne ferdighetsnivået sitt flere hakk på disse samlingene i tillegg til at de bygger relasjoner på tvers av aldersgrupper. Disen Strings har også samarbeidsprosjekter med de andre orkestrene i bydelen.

Konsertene er mange og varierte. Årets høydepunkt er Oslo Kulturskoles store vårkonsert i Oslo Konserthus hvor alle strykerne fra Oslo Kulturskole står på scenen sammen. Ellers har vi mange lokale konserter: i borgertoget og på skolearrangementet på 17.mai, bydelens julekonsert i Grefsen kirke, på institusjoner i nærområdet og vi arrangerer egne kammerkonserter. På konsertene får barna øvd seg på å stå på scenen og vist frem det de har arbeidet med foran et engasjert publikum.

Opplysninger om arrangementene vil til enhver tid ligge tilgjengelig i aktivitetskalenderen som du finner her, og vi bruker Spond til oppfølging av aktivitetene.

Følg Disen Strings på Facebook

Praktisk informasjon

Disen Strings er et foreldredrevet tilbud, og foreldrene bytter på å hjelpe til ved de arrangementene orkesteret er med på. Styret velges årlig blant elevenes foreldre og organiserer innleie av pedagoger, aktivitetsplan, lokaler, kommunikasjon, medlemmer, instrumenter, orkesterets inntekter og økonomi.

Orkesteret finansieres gjennom:
• Semesteravgift
• Offentlig støtte via De unges orkesterforbund (UNOF)
• Midler som søkes fra bydel Nordre Aker og via diverse organisasjoner.

Utgiftene er i hovedsak knyttet opp mot betaling av lærertjenester og innkjøp av instrumenter. Gjennom Oslo Kulturskole får vi subsidierte lærertjenester.

Husk at du kan gi din grasrotandel til orkesteret via Norsk tipping.

Kontakt oss
Lurer du på noe? Kontakt oss på info.disenstrings@gmail.com.

Siste innlegg