Aktivitetskalender

DatoArrangementhvem deltar
20232023
15.januar VinterseminarAspiranter og hovedorkester
21.januarCello- og kontrabassdag Alle cellistene (med Grefsen og Kjelsås stryk)
24.januarFelles øvelse til konserthuskonserten
Aspiranter kl. 16
Hovedorkester kl. 17:30
Aspiranter og hovedorkester
7.februarDigitalt Årsmøte + foreldremøteForeldre og styret
13.marsFelles øvelse til konserthuskonserten
Aspiranter kl. 16
Hovedorkester kl. 18:15
Aspiranter og hovedorkester
??.marsSmåstryksamling?? Vi prøver å få til en øvelse med småstryk den uka det konserthuskonsert. Småstryk
16.marsFelles øvelse til konserthuskonserten
Aspiranter kl. 16
Hovedorkester kl. 17:30
Aspiranter og hovedorkester
17.marsKonserthuskonsertenAspiranter og hovedorkester
5.-7.maiSaltø: Årlig seminar til SaltøAlle. Foreldre og søsken er velkomne til å være med.
16.maiGeneralprøveAspiranter og hovedorkester
17.maiBorgertog og konsert i gymsalen på Disen skoleAspiranter og hovedorkester
31.mai (?)Sommeravslutning på AKSAspiranter
8.juni (?)SommerkonsertAlle
September Høstseminar Aspiranter og hovedorkester
OktoberAspirantenes Halloween konsertAspiranter
NovemberKammerkonsertAlle
DesemberJulekonsert på GrefsenhjemmetAspiranter
Juleavslutning på AKSAspiranter
Lystfest på Disen SkoleHovedorkester
Julekonsert i Grefsen kirkeHovedorkester
20242024
3.-5. maiSaltø: Årlig seminar til Saltø. Alle. Foreldre og søsken er velkomne til å være med

Reklame