Medlemskap

Innmelding

Alle elever ved Disen skole kan bli medlem i Disen strings. Lenke til innmeldingsskjema ligger i hovedmenyen. Hvis det ikke er ledige plasser, settes barnet på prioritert venteliste.

Utmelding

Utmelding må skje før 1. mai / 1. desember for at man skal slippe å betale semesteravgift påfølgende semester. Dette fordi utgifter til leie av instruktører påløper i henhold til den planlagte aktiviteten for neste semester. Utmelding sendes på e-post til info.disenstrings@gmail.com. Det holder ikke å si fra til en av instruktørene. Dette for å hjelpe oss å holde medlemsregisteret i orden, og for at betalingskrav ikke skal sendes ut på feil grunnlag. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding kan Disen Strings kreve egenandel for neste semester.

Semesteravgift

Semesteravgift for Disen strings betales to ganger i året, i begynnelsen av hvert semester.

  • Semesteravgift: 2800 kr
  • Søskenmoderasjon: 400 kr fra barn nr. to (dvs. 5200 kr for to barn)
  • Instrumentleie: 200 kr pr semester

Foreldreengasjement

Disen Strings’ seminarer, konserter og arrangementer er med på å bidra til gode mestrings- og læringsarenaer for barna. Datoer og tidspunkt kommuniseres gjennom aktivitetsappen Spond, og det er viktig at foreldre følger med her.

For å gjennomføre alle aktiviteter trenger vi hjelp til kakebaking, kioskvakter, foreldrevakter mm. På Spond blir det både kommunisert når aktivitene er, hva elevene skal ha med og hvem som har hvilke foreldreoppgaver til de ulike samlingene. Det forventes at alle foreldre bidrar på arrangementer gjennom sesongen.

Foreldrestyret i Disen Strings drifter orkesteret. Styret velges årlig blant elevenes foreldre og organiserer innleie av pedagoger, aktivitetsplan, lokaler, kommunikasjon, medlemmer, instrumenter, orkesterets inntekter og økonomi.