Medlemskap

Innmelding

Alle elever ved Disen skole kan bli medlem i Disen Strings. Dersom du ikke går på Disen skole, men bor i nærheten og har lyst til å spille med oss, så kontakt oss gjerne.

Vil du melde deg inn kan du fylle ut innmeldingsskjemaet her.

Utmelding

Dersom barnet ditt ikke vil spille mer så anbefaler vi at dette først tas opp med spillelærer. Deretter sendes en e-post til info.disenstrings@gmail.com med kopi til spillelærer. Det holder ikke å si fra til en av spillelærer. Dette for å hjelpe oss å holde medlemsregisteret i orden, og for at betalingskrav ikke skal sendes ut på feil grunnlag.

Utmelding må skje før 15. mai / 15. desember for at man skal slippe å betale semesteravgift påfølgende semester. Dette fordi utgifter til leie av instruktører påløper i henhold til den planlagte aktiviteten for neste semester.

Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding kan Disen Strings kreve egenandel for neste semester.

Semesteravgift

Semesteravgift for Disen Strings betales to ganger i året, i begynnelsen av hvert semester.

  • Semesteravgift: kr. 3000,-
  • Søskenmoderasjon: kr. 400,-  fra barn nr. to (dvs. kr. 5600,- for to barn)
  • Instrumentleie: kr. 200,- pr semester
Reklame