Medlemskap

Innmelding

Alle elever ved Disen skole kan bli medlem i Disen strings. Lenke til innmeldingsskjema ligger i hovedmenyen. Hvis det ikke er ledige plasser, settes barnet på prioritert venteliste.

Utmelding

Utmelding må skje før 1. mai / 1. desember for at man skal slippe å betale semesteravgift påfølgende semester. Dette fordi utgifter til leie av instruktører påløper i henhold til den planlagte aktiviteten for neste semester. Utmelding sendes på e-post til info.disenstrings@gmail.com. Det holder ikke å si fra til en av instruktørene. Dette for å hjelpe oss å holde medlemsregisteret i orden, og for at betalingskrav ikke skal sendes ut på feil grunnlag. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding kan Disen Strings kreve egenandel for neste semester.

Semesteravgift

Semesteravgift for Disen strings betales to ganger i året, i begynnelsen av hvert semester.
• Semesteravgift: 2800 kr
• Søskenmoderasjon: 400 kr fra barn nr. to (dvs. 4800 kr for to barn)

• Instrumentleie: 200 kr pr semester