Aktivitetskalender – høst 2016

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

3. september Oppstartsseminar med fest Alle Disen skole
14. oktober Megazone aspirantorkester Aspiranter Megazone
21. oktober Megazone hovedorkester Hovedorkester Megazone
12.-13. november Folkemusikkseminar Alle Disen skole
24. november Kammeraften Alle Grefsen skole, kultursalen
5. desember Konsert Grefsenhjemmet Aspiranter Grefsenhjemmet
11. desember Konsert Grefsen kirke Hovedorkesteret Grefsen kirke
Reklame