Aktivitetskalender høst 2017

 

 

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

16. september Oppstartsseminar Aspirantorkesteret og Hovedorkesteret Disen skole
21-22. oktober Musikkseminar med Grefsen Alle Disen skole
16. november Fest med pizza og disco Alle Disen gård
29. november Kammeraften Alle Engebråten skole
28. november Konsert Grefsenhjemmet Aspirantorkesteret Grefsenhjemmet
17. desember Konsert Grefsen kirke Hovedorkesteret Grefsen kirke
Reklame