Aktivitetskalender høst 2019

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

september (dato kommer) Høstfest Rekrutter, aspiranter og hovedorkester Disen gård
21.-22. sep. Seminar sammen med Grefsen og Kjelsås Aspirantorkester Engebråten skole 9.45-15.00 Hentekonsert søndag kl.14
12.-13.okt. Fellesseminar i bydelen for hoved- og ungdomsorkestre Hovedorkester (og ungdomselever i Engebråten) Engebråten skole 9.45-16.00 Konsert søndag kl.15
november (dato kommer) Konsert på Grefsenhjemmet Aspirantorkester Grefsenhjemmet Ca. vanlig orkestertid en dag i nov.
28. nov. Kammerkonsert Alle Engebråten skole
desember (dato kommer) Julekonsert sammen med Grefsen Hovedorkester Grefsen kirke
Reklamer