Aktivitetskalender høst 2019

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

september (dato kommer) Høstfest Rekrutter, aspiranter og hovedorkester Disen gård
21.-22. sep. Seminar sammen med Grefsen og Kjelsås Aspirantorkester Engebråten skole 9.45-15.00 Hentekonsert søndag kl.14
12.-13.okt. Fellesseminar i bydelen for hoved- og ungdomsorkestre Hovedorkester (og ungdomselever i Engebråten) Engebråten skole 9.45-16.00 Konsert søndag kl.15
28. nov Kammerkonsert Alle Engebråten skole konsertstart 18.00
1. des Julekonsert (med Grefsen, Kjelsås og Engebråten) Hovedorkester Grefsen kirke Øvelse ca 17, Konsert kl. 18
5. des Konsert på Grefsenhjemmet Aspirantorkester Grefsenhjemmet Ca. vanlig orkestertid
Reklame