Aktivitetskalender – vår 2017

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

24. januar Øvelse før Konserthuskonserten Aspiranter, Hovedorkester Engebråten skole Ta med: Note stativ med navn og mat og drikke.
11. februar Vinterseminar Alle Disen skole
14. februar Årsmøte Alle foreldre Musikkrommet/Lærerværelset
13. mars Øvelse før Konserthuskonserten Aspiranter, Hovedorkester Engebråten skole Ta med: Note stativ med navn og mat og drikke.
13. mars(dato vil bli bekreftet) Rekruttsamling Rekrutter Musikkrommet Kl 14 – 15
16. mars Generalprøve før Konserthuskonserten Aspiranter, Hovedorkester Engebråten skole Ta med: Note stativ med navn og mat og drikke.
16. mars Rekruttsamling Rekrutter Musikkrommet Kl 14 – 15
17. mars Konsert i Konserthuset Aspiranter, Hovedorkester Oslo Konserthus
21. – 23. april Tur til Saltö Alle Saltö gård, Sverige
2. mai Øvelse til 17. mai Hovedorkester, Aspiranter Disen skole
15. mai Øvelse til 17. mai Hovedorkester, Aspiranter Disen skole
16. mai Generalprøve, 17. mai Alle Disen skole
17. mai Spille i borgertoget, konsert på Disen skole Alle
6. juni Huskonsert Alle elever fordeles på en av tre datoer for huskonsert Aktivitetssalen eller Musikkrommet. Kl. 18 – 19
7. juni Huskonsert Alle elever fordeles på en av tre datoer for huskonsert Aktivitetssalen eller Musikkrommet. Kl. 18 – 19
8. juni Huskonsert Alle elever fordeles på en av tre datoer for huskonsert Aktivitetssalen eller Musikkrommet. Kl. 18 – 19
19. juni Avslutning for orkestrene Musikkrommet
Reklame