Aktivitetskalender – vår 2016

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

26. januar Øvelse før konserthuskonserten Aspiranter, hovedorkester Engebråten skole Ta med: notestativ med navn, mat og drikke
13. februar Vinterseminar Aspiranter, hovedorkester Disen skole
kl. 10-15
Hentekonsert 14.30
Ta med: innesko, matpakke og noter
16. februar Årsmøte Alle foreldre Musikkrommet
29. februar Øvelse før konserthuskonserten Aspiranter, hovedorkester Engebråten skole Ta med: notestativ med navn, mat og drikke
29. februar Rekruttsamling Rekrutter Musikkrommet
kl. 14-15
3. mars Øvelse før konserthuskonserten Aspiranter, hovedorkester Engebråten skole Ta med: notestativ med navn, mat og drikke
3. mars Rekruttsamling Rekrutter Musikkrommet
kl. 14-15
4. mars Konsert Aspiranter, hovedorkester Oslo konserthus
15.-17. april Jubileumstur Alle Saltö
25. april Huskonsert Alle elever fordeles på en av tre datoer Disen skole
26. april Huskonsert Alle elever fordeles på en av tre datoer Disen skole
27. april Huskonsert Alle elever fordeles på en av tre datoer Disen skole
2. mai Øvelse til 17. mai Hovedorkester, aspiranter Disen skole
kl. 15.30-17
10. mai Øvelse til 17. mai Hovedorkester, aspiranter Disen skole
kl. 14.30-15.45
16. mai Generalprøve Alle Disen skole
17. mai Spille i borgertoget og konsert på skolen etterpå Alle
Sannsynligvis 22. juni Sommerkonsert Alle
Reklame