Aktivitetskalender Vår 2018

 Dato

 Aktivitet

 Hvem deltar

 Sted og tid

 Merknader

13. januar Vinterseminar Aspiranter, Hovedorkester Disen skole Ta med: Note stativ med navn og mat og drikke.
23. januar Øvelse før Konserthuskonserten Aspiranter, Hovedorkester Engebråten skole (Tid: se eget skriv)

 

Ta med: Note stativ med navn og mat og drikke.
13. februar Foreldremøte og årsmøte med konsert Alle foreldre Musikkrommet
5. mars Øvelse før Konserthuskonserten Aspiranter, Hovedorkester Engebråten skole (Tid: Se eget skriv) Ta med: Note stativ med navn og mat og drikke.
6. mars Rekruttsamling Rekrutter Musikkrommet Kl 1430 – 1600
6. mars Øvelse før Konserthus-konserten Aspiranter, Hovedorkester Engebråten skole Ta med: Note stativ med navn og mat og drikke.
7. mars Rekruttsamling Rekrutter Musikkrommet 14.30 – 16.00
8. mars Generalprøve for Konserthus-konserten Aspiranter, Hovedorkester Engebråten skole (Tid: Se eget skriv)  Ta med: Notestativ med navn, mat og drikke
9. mars Konsert i konserthuset Aspiranter, Hovedorkester Disen skole Informasjon kommer senere
11. april Kammeraften vår Alle Engebråten skole Informasjon kommer senere
20.-22. april Tur til Saltø Alle Saltö gård, Sverige Informasjon kommer senere
9. mai Øvelse til 17. mai Aspiranter, Hovedorkester Disen skole 13.30 – 15.00 Informasjon kommer senere
15. mai Øvelse til 17. mail Aspiranter, Hovedorkester Disen skole 14.45 – 16.00  Informasjon kommer senere
16. mai Generalprøve Alle Disen skole 18.00 – 19.15 Informasjon kommer senere
17. mai Spille i borgertoget og konsert på skolen etterpå Alle Informasjon kommer senere

 

Reklame